Agisoft Metashape

Fotogrametrický softvér

Podrobná špecifikácia
Objavte inteligentnú fotogrametriu so softvérom Agisoft Metashape. Spracujte digitálne fotografie a generujte 3D priestorové dáta, rýchlo a s vysokou presnosťou.

Letecká fotogrametria

Pozemná fotogrametria

Laserové skenovanie

3D modelovanie

Agisoft Metashape je samostatný softvérový produkt, ktorý fotogrametrickým spracovaním digitálnych snímok generuje 3D priestorové dáta. Tie sú používané v aplikáciách ako napr. geodézia, kartografia, GIS, dokumentácia kultúrneho dedičstva, výroba vizuálnych efektov, ako aj na bezkontaktné meranie veličín objektov v rôznych mierkach.

Kľúčové vlastnosti:

 • Fotogrametrická triangulácia
 • Generovanie hustého mračna bodov, jeho úprava a klasifikácia do tried
 • Tvorba digitálnych výškových modelov terénu/reliéfu
 • Generovanie presných georeferencovaných ortofotosnímok/máp
 • Kombinácia a spracovanie mračna bodov z laserového skenovania a fotogrametrie, registrácia skenov
 • Autodetekcia vlícovacích bodov a cieľových značiek, podpora mierkových faktorov
 • Nástroje na meranie – vzdialenosti, plochy, kubatúry, atď.
 • Stereoskopické merania
 • Generovanie a texturácia 3D modelov
 • Hierarchické generovanie dlaždicových modelov
 • 4D modelovanie dynamických scén
 • Spájanie panorám
 • Spracovanie multispektrálnych snímkov
 • Spracovanie satelitných snímkov
 • Online zdieľanie/upload a export dát do rôznych 3D formátov
 • Dávkové/Sieťové/Cloudové spracovanie dát
 • Python a Java API
 • Samostatná licencia/Sieťová licencia/EDU licencia

Využitie v oblastiach/Aplikácie

 • Geodézia, kartografia, mapovanie, GIS
 • Vizuálne efekty, Virtuálna realita
 • Archeológia, Umenie, Dizajn
 • Skenovanie ľubovoľných objektov, tvorba 3D skenov a 3D modelov
 • Forenzné vedy, rekonštrukcia nehôd a kriminálnych prípadov
 • Biológia, ekológia, geológia
 • 3D tlač a reverzné inžinierstvo
 • Dokumentovanie a obnova kultúrnych pamiatok
 • Výskum, vývoj, vzdelávanie

HW požiadavky a kompatibilita

 • Základná konfigurácia – CPU: 4-8 core Intel or AMD processor, 2.0+ GHz, RAM: 16-32 GB, GPU: NVIDIA or AMD GPU s 700+ CUDA core/ shader processor units (For example: GeForce GTX 1080 or Radeon RX 5700)
 • Pokročilá konfigurácia – CPU: 6-24 core Intel or AMD processor, 3.0+ GHz, RAM: 32-128 GB, GPU: 1-2 NVIDIA or AMD GPUs with 1920+ CUDA cores/shader processor units (For example: GeForce RTX 2080 Ti or Radeon VII)
 • Extrémna konfigurácia – pre spracovanie rozsiahle veľkých datasetov – a dual socket Intel Xeon Workstation with Quadro/Tesla GPUs

Produktové videá

Súvisiace produkty

Delair UX11 PPK

Bezpilotné lietadlo

Delair UX11 Ag

Bezpilotné lietadlo

Trimble X7

3D laserový skener

Trimble TX8

3D laserový skener