LiDAR360

Softvér na spracovávanie mračna bodov

Podrobná špecifikácia
Efektívny softvér na prácu s objemnými mračnami bodov a tvorbu 3D výstupov.

LiDAR360 pozostáva z Framework licencie predstavujúcej základ softvérového balíka, a nadstavbové moduly určené pre špecifické aplikácie. Softvér obsahuje nástroje potrebné pre efektívnu interakciu a manipuláciu s mračnami bodov.

Kľúčové vlastnosti:

 • Vizualizácia objemných dát z rôznych zdrojov, kontrola kvality mračna bodov
 • Správa údajov, automatické zarovnávanie pásov a klasifikácia mračna
 • Možné doplnenie modulov pre špecifické aplikácie užívateľov
 • Moduly pre modelovanie terénu, lesníctvo, mapovanie baní, geologické analýzy
 • Mapovanie elektrických vedení s detekciou rizikových bodov

LIDAR360 Terrain

 • Modul obsahuje nástroje pre modelovanie terénu
 • GIS nástroje pre interpoláciu a vizualizáciu povrchu
 • Analýza sklonov, orientácii a nerovností terénu
 • Detekcia zmien v priebehu času a analýza odchýlok
 • Analýza zmien využívania pôdy a monitorovanie katastrof

LIDAR360 Powerline

 • Modul pre automatickú klasifikáciu elektrických vedení z mračna bodov
 • Presná reprodukcia terénu a pozemných prvkov v koridore vedenia
 • Presné 3D modelovanie stĺpov, káblov a pozemných prvkov
 • Detekcia vegetácie pod vedením presahujúcej bezpečnú výšku
 • Segmentácia stromov rastúcich pozdĺž vedenia

LIDAR360 Forestry

 • Modul obsahujúci nástroje na presnú segmentáciu jednotlivých stromov
 • Užívatelia môžu po segmentácii získať topografické údaje
 • Automatické výpočty parametrov lesa, ako nadmorská výška, hustota a výška porastu
 • Regresné nástroje pre odvodenie objemu biomasy
 • Automatická extrakcia parametrov jednotlivých stromov (výška, priemer/objem koruny, priemer kmeňa,…)

Mapovanie baní

 • Modelovanie povrchovej bane, kvantitatívna analýza ťažby
 • Pravidelná analýza a inšpekcia podzemnej banskej štôlne
 • Presné meranie erózie pôdy na svahoch
 • Monitorovanie deformácii tunelov
 • Presné výpočty objemu nahromadeného materiálu

Produktové video

Ďalšie informácie