Srdečne Vás pozývame na

DEŇ OTVORENÝCH VÝKOPOV V RADETONE

V spolupráci s Radeton SK s.r.o. a so zástupcom Geotronics Slovakia, s.r.o. môžete stretnúť už tento týždeň 23. a 24. marca 2023 v českom sídle RADETON v Brne.

Pozvánku na toto podujatie nájdete TU:

Na tomto mieste je vybudovaný veľký polygón rôznych podzemných vedení, na ktorých si môžete vyskúšať zariadenia ponúkané spoločnosťou RADETON.

Podujatie je zamerané na pracovníkov, ktorých súčasťou práce je vyhľadávanie podzemných vedení. Na umelo vytvorenom polygóne si môžete vyskúšať trasovanie káblov, vodovodov, plynovodov. Vyskúšať si tiež môžete najnovšie prístroje pre tlakové skúšky a lokalizáciu únikov plynu. Vyskúšať si tiež môžete výkon tlakových skúšok vodovodnej siete a kanalizácie.

Naša spoločnosť Geotronics Slovakia, s.r.o. ako autorizovaný distribútor značky Trimble pre SR budeme v spolupráci s firmou Radeton prezentovať presné vytyčovanie a zaznamenávanie polohy a hĺbky podzemných vedení.

Prezentovať budeme nový lokátor

RADIODETECTION RD8200

Tento lokátor sa vyznačuje svojim výkonom, univerzálnosťou, vysokou kvalitou a širokou škálou funkcií.

Umožňuje tiež zasielať zamerané dáta cez Bluetooth.

Geodetický softvér

Trimble Access

od verzie 2022.10 umožňuje priamo zaznamenávať v softvéri Trimble Access súčasne presnú GNSS polohu ako aj dáta zaslané z lokátorov RADIODETECTION RD8100 a RD8200. 

Pri meraní stačí zamerať hĺbku s lokátorom RD8100 resp. RD8200 a po zaslaní dát cez Bluetooth do kontrolnej jednotky Trimble s Android sa v softvéri Trimble Access automaticky po prijatí dát spustí GNSS meranie. Po odmeraní bodu sa do jeho atribútov zaznamenajú údaje zamerané s lokátora podzemných vedení ako hĺbka, frekvencia, prúd, fáza a iné atribúty, ktoré dané zariadenie pošle cez Bluetooth.

To aké atribúty budú k danému bodu zaznamenané si sami navolíte pomocou príslušného kódu, ktorému do atribútov navolíte jednotlivé dáta, ktoré majú byť z lokátora zaznamenané a môžete si taktiež do tohto kódu priradiť aj iné atribúty ako napr. typ podzemného vedenia, výber materiálu, zadanie priemeru, fotografia a pod.

V štýle merania si zvolíte meranie s lokátorom, vyberiete si typ lokátora a v nastaveniach Bluetooth si daný lokátor spárujete.

V štýle merania si tiež môžete nastaviť či chcete aby sa GNSS meranie spustilo automaticky po zaslaní dát z lokátora alebo manuálne.

Výsledkom merania bude priamo v softvéri Trimble Access presná poloha resp. trasa a atribúty jednotlivých bodov vedenia.

Podrobné informácie o nastavení nájdete tu:

Pomocník Trimble Access – lokátor

Pre presné meranie a vytyčovanie tak môžete využiť všetky GNSS prijímače Trimble, ktoré disponujú kontrolnými jednotkami so systémom Android.

Trimble TDC600

Trimble TSC5

Môžete tak využiť GNSS prijímač Trimble R2, ktorý disponuje príjmom všetkých družicových systémov, výberom presnosti a nízkou cenou, GNSS prijímač Trimbel R12, ktorý je určený do náročných GNSS podmienok so zlým pokrytím internetu alebo GNSS prijímače Trimble R780 Trimble R12i, ktoré sú rovnako určené do najnáročnejších GNSS podmienok so zlým pokrytím internetu, avšak navyše disponujú možnosťou merania a vytyčovania s náklonom cez IMU systém. Kombinácia vysokého výkon, priameho záznamu dát z lokátora a možnosti zamerania bodu s náklonom prináša v teréne maximálnu efektivitu.

Trimble R2

Trimble R12

Trimble R780

Trimble R12i

Veľmi dobrou voľbou a kompromisou medzi presnosťou, nízkou hmotnosťou a univerzálnosťou je aj nový ručný GNSS prijímač Trimble TDC600 so softvérom Trimble Access, kde si opäť ako pri Trimble R2 môžete zakúpiť vami požadovanú presnosť.

Trimble TDC650

Užívatelia lokátorov, ktorí využívajú aplikáciu RD MAP 

majú možnosť spresniť polohu svojho merania v tejto aplikácii pomocou GNSS riešenia Trimble Catalyst

Trimble Catalyst

Toto GNSS riešenie spočíva v tom, že riešenie GNSS Catalyst dáva presnosť vášmu Android zariadeniu. Vďaka tomu je spresnená poloha zariadenia distribuovaná všetkým jeho aplikáciám.

Riešenie Trimble Catalyst pozostáva zo softvérovej GNSS antény Trimble DA2. Presnosť antény závisí od zakúpenej presnosti, ktorú si kupujete na požadované obdobie. Vybrať si môžete z presností 60 cm, 30 cm, 10 cm a 1 cm. Presnosť si kupujete na 1 mesiac v čase kedy ju potrebujete. Navyše presnosť je priradená online kontu. To znamená, že presnosť získa ten užívateľ, ktorý je aktuálne prihlásený. To znamená, že pod jedným menom sa môžete prihlásiť na viacerých zariadeniach, avšak v danom momente len jeden užívateľ. Je to výhodné riešenie pre sezónne merania resp. nárazové merania akými poruchy sú.

Pri veľkých spoločnostiach môžu pracovníci zakúpiť každému zamestnancovi GNSS antény Trimble DA2, a v prípade poruchy tak nemusia cestovať do kancelárie po prijímač ale stačí, ak si vyberú svoju anténu DA2, pripoja sa na jedno Catalyst konto a merajú v požadovanej presnosti.

Vďaka zakúpenej presnosti CATALYST tak aj pri trasovaní cez aplikáciu RD MAP získavate presnú polohu trasy.

Pre viac informácii kontaktujte svojich lokálny distribútorov:

Geotronics Slovakia, s.r.o.

autorizovaný distribútor Trimble pre SR

www.geotronics.sk

Radeton SK s.r.o.

autorizovaný distribútor RADIODETECTION pre SR

www.radeton.sk