Trimble ACCESS

Geodetický terénny softvér

Podrobná špecifikácia
Intuitívny, so všetkými metódami merania, vytyčovania a výpočtov a v slovenčine.

Určené pre ovládanie

Totálnych staníc

GNSS prijímačov

Podporované operačné systémy

Windows 10

Android

Podporované zariadenia Trimble

TSC7, T7, T10x, T100

TDC600, TSC5

Trimble Access je v súčasnosti najefektívnejší geodetický softvér.

Kľúčové vlastnosti:

 • Intuitívne pracovné prostredie v slovenčine
 • Efektívnosť zvyšuje možnosť ovládania cez klávesnicu a klávesové skratky
 • Softvér je vždy v plnej verzii bez nutnosti dokupovať funkcie
 • Obsahuje všetky metódy merania, vytyčovania a výpočtov
 • Pri meraní, vytyčovaní a výpočtoch vidíte súčasne mapu ako aj hodnoty daného úkonu
 • Viete tak priamo vykonávať výber bodov z mapy bez nutnosti prepínania sa medzi meraním a mapou
 • Priamo počas merania máte kontrolu správnosti merania alebo výpočtu
 • Priamo z mapy viete robiť výpočty alebo vytyčovanie prvkov
 • Ako podklad pri vytyčovaní môžete použiť súbory .txt, .csv, 3D .dxf, .dwg, .nwd, .shp, .ifc (BIM), ortofoto, online WMS/WFS mapy
 • Priama tvorba kresby a značiek v teréne pomocou prepracovaného kódového merania
 • Možnosť vytvárania bodov z bodov a línií alebo rozdeľovanie línie
 • Možnosť výpočtu a rozdelenia plochy, výpočtu objemov, tvorba transformačného kľúča
 • Možnosť priamej transformácie podkladu v mape cez dva identické body

Všetky nové funkcionality nájdete na stránke: Trimble Access Release Information (trimblegeospatial.com)

Určené pre

 • ovládanie všetkých GNSS prijímačov Trimble
 • ovládanie totálnych staníc Trimble
 • meranie bodov, zber atribútov a dokumentáciu bodov
 • vytyčovanie bodov, línie, trasy, DMT
 • skenovanie plôch vo vybranom rastri
 • tvorbu panoramatických snímok a priesekovú fotogrametriu
 • určovanie a výpočet neprístupných bodov
 • výpočet plôch a ich rozdelenie a vytýčenie v teréne
 • vytyčovanie budov z 3D .dxf alebo BIM

Dostupné nadstavby

Nadstavby obsahujú špeciálne pracovné postupy pre tieto aplikácie:

Cesty
Potrubia
Tunely
Bane
Monitoring

Export DXF

Práca s BIM modelmi

Multidotykové ovládanie

Prepojenie mapy s údajmi

Všetky geodetické metódy

Efektívna tvorba kresby

Široké spektrum COGO výpočtov

Príprava a zdieľanie dát cez cloud

Od importu cez meranie až po export

Špecifikácia

Na stiahnutie

Kompatibilné zariadenia

Trimble T10

Kontrolná jednotka

Trimble T7

Kontrolná jednotka

Trimble TSC7

Kontrolná jednotka

Trimble TDC600

Kontrolná jednotka

Odporúčané príslušenstvo

Statív Tri-Max s vysúvacou hlavou do 3 m

Externý držiak na 3 batérie pre totálne stanice Trimble rady S

Profesionálna hranolová zostava Trimble

Sada 25 mm hranolov pre monitoring

Špeciálna 360° minihranolová zostava