[listmenu menu=totalkys menu_class=sitemap_menu]

Trimble Business Center – Monitoring

Modul do kancelárskeho softvéru Trimble Business Center

Podrobná špecifikácia
Slúži na tvorbu komplexných monitorovacích výstupov z dát získaných GNSS, terestrickými, skenovacími metódami alebo VPN.

Monitoring modul kombinuje 3D vizualizáciu a integráciu dát merania v Trimble Business Center (TBC) s komplexnou správou dát a výstupmi pre projekty monitorovania deformácií. Môžete ho využiť pri analýze dát posunov hrádze, mostných objektov, stavieb či svahov. Obsahuje nástroje pre vytváranie reportov posunov, grafy a časové rady z akýchkoľvek údajov merania.

Funkcie:

 • tvorba manuálnych monitorovacích výstupov z GNSS a terestrického merania, skenovania či veľmi presnej nivelácie
 • úprava a spracovanie údajov v jednom softvéri
 • definovanie aktivácie alarmov a výstrah pri monitorovaní bodov a správa týchto limitov
 • vizualizácia pohybov pomocou farebných 3D vektoroch pohybu
 • analýza monitorovaných bodov pomocou interaktívnych grafov posunov
 • tvorba kompletných monitorovacích zostáv na splnenie požiadaviek klienta

Spracovanie a úprava dát

 • vykonáva prísne sieťové úpravy kombinujúce dáta z GNSS, terestrického merania a nivelácie
 • správa o úrovniach spoľahlivosti a štatistiky
 • vizualizácia posunov vo vzťahu k vzťažným a kontrolným bodom

Správa výstrah a alarmov

 • definovanie hraníc pre spustenie výstrah a alarmov na základe 1D, 2D alebo 3D posunov
 • vizualizácia posunov bodov v 3D a zobrazenie plánu pomocou vektorov posunov
 • automatické určenie bodov mimo prahových hodnôt pomocou vizuálov a zostáv

Komplexná správa výstupov

 • vizualizácia posunov v grafoch, reziduách a tabuľkách
 • vyčíslenie celého projektu na základe zadaných tolerancií bodov
 • export výsledkov vo formáte PDF a príprava na odoslanie klientovi

Kompatibilné zariadenia a softvéry

Trimble T10

Kontrolná jednotka

Trimble TSC7

Kontrolná jednotka

Trimble T7

Kontrolná jednotka

TBC Advanced

Kancelársky softvér

2 678 €  bez DPH

Odporúčané príslušenstvo

Statív Tri-Max s vysúvacou hlavou do 3 m

1 330 €  bez DPH

Externý držiak na 3 batérie pre totálne stanice Trimble rady S

168 €  bez DPH

Profesionálna hranolová zostava Trimble

1 860 €  bez DPH

Sada 25 mm hranolov pre monitoring

1 600 €  bez DPH

Špeciálna 360° minihranolová zostava

600 €  bez DPH

Súvisiace produkty

Trimble TX8

3D laserový skener

Trimble TX6

3D laserový skener

Trimble X7

3D laserový skener

Trimble S7

Motorizovaná totálna stanica