Trimble SiteVision

Systém rozšírenej reality

Podrobná špecifikácia
Preneste vaše dáta do reálneho sveta

GNSS presnosť

1 cm

Kdekoľvek na svete

Rozšírená realita

Vektor, modely

Mračno bodov

Podporované formáty

TBC, SketchUp, Tekla

AutoCAD, Allplan

Trimble SiteVision dokáže umiestniť váš projekt presne do priestoru, vykonávať v teréne merania a vkladať poznámky pre prípadné zmeny projektu. Umožňuje tiež zobrazenie podzemných vedení aj so zobrazením hĺbky.

Vizualizácia v 3D

 • Umiestnite a zobrazte 3D modely v súradnicovom systéme a prezerajte si ho vo virtuálnej realite z ľubovoľného uhla a v skutočnej mierke – nad alebo pod zemou.

Možnosť merania

 • meranie GNSS polohy, elektronické meranie vzdialenosti a rozšírenej reality, možnosť prispôsobenia mierky

Možnosť LiDAR skenovania

 • v súčasnosti moderné iPhone podporujú LiDAR skenovanie. V kombinácii s korekciami Trimble Catalyst a softvérom SiteVision viete kdekoľvek na svete vytvárať mračno bodov, ktoré v druhej etape (napr. pri zakopaní vedenia), viete vizualizovať (zobrazenie vedenia pod zemou).

Zdieľanie dát v reálnom čase

 • dáta sú online, takže všetky zaznamenané dáta v teréne zdieľate s kanceláriou a viete tak flexibilne vykonávať zmeny bez nutnosti návratu do kancelárie

Využitie SiteVision

 • architektúra
 • projektovanie budov
 • projektovanie ciest
 • projektovanie železníc
 • inšpekcia
 • vyhľadávanie podzemných vedení
 • dokumentácia vedení
 • krajinná architektúra a výstavba
 • rezidenčný rozvoj
 • mestská doprava a plánovanie
 • správa GIS mesta
 • interiérový dizajn
 • správa katastra

Podporované formáty

 • Trimble: SKP, VCL, TTM, TrimBIM, TMAP / Tekla
 • IFC, Land XML
 • DWG, SHP, GDB, PNG, DWG/DXF, RVT, NWD/NDC, WFS, DGN, TFLX, PDF

Produktové video

Lidar skenovanie

Pozrite si ako využiť virtuálnu realitu so SiteVision

Architektúra

Stavebné konštrukcie

Výstavba ciest a inšpekcia

Krajinná architektúra

Projektovanie budov

Rekonštrukcia ciest

Podzemné vedenia