Trimble S9 a S9 HP

Motorizovaná totálna stanica

Podrobná špecifikácia
Trimble S9 je motorizovaná totálna najvyššej presnosti. Je určená pre špeciálne práce v geodézii ako monitoring objektov, pozemných baní, vytyčovanie a razenie tunelov a iné veľmi presné práce. Verzia S9 HP disponuje diaľkomerom najvyššej presnosti.

Voliteľná uhlová presnosť

0.5″, 1″

Voliteľný diaľkomer

1 mm + 2 ppm

0,8 mm + 1 ppm

Výnimočné technológie

VISION,

Long Range FineLock,

Laser 3. triedy

Trimble S9 a S9 HP je určená pre špeciálne práce v oblasti inžinierskej geodézie, výstavby a razení tunelov a pri monitoringu hrádzí, pozemných baní na dlhé vzialenosti alebo iných objektov vyžadujúcich permanentný monitoring deformácií. Zariadenie sa vyskladá podľa danej aplikácie.

Kľúčové vlastnosti:

 • Vyskladanie presnosti a technológií presne na potrebnú aplikáciu
 • Trimble S9 a S9 HP disponuje najvyššou presnosťou
 • Výber uhlovej presnosti 0,5″ alebo 1″
 • Výber diaľkomera DR Plus 1 mm + 2 ppm alebo DR HP 0,8 mm + 1 ppm
 • Možnosť výberu vytyčovacích svetiel pre presné nasmerovanie figuranta
 • Možnosť výberu lasera 3. triedy pre vytyčovanie profilu tunelov
 • Možnosť výberu integrovanej kamery s technológiou VISION
 • Možnosť výberu technológie Long Range Finelock pre automatický monitoring a cielenie na hranol na dlhé vzdialenosti napr. pri monitoringu pozemných baní
 • Homogénne skenovanie plôch s rýchlosťou 15 bodov / sek.
 • Technológia FineLock zúži zorné pole vyhľadávania hranola – ideálne pri líniových stavbách
 • Obsahuje najmodernejšie technológie motorizovaných totálnych staníc Trimble pre efektívnejšie meranie a vytyčovanie: MagDrive™, SurePoint™, Autolock™, MultiTrack™, GPS Search™
 • Obojmužné alebo jednomužné meranie na vzdialenosť až 800 m
 • Meranie a vytyčovanie v modernom softvéri Trimble Access
 • Podpora kontrolných jednotiek: T10; Tablet; TSC7; T7; TSC3; TCU
 • Možnosť aktivácie L2P technológie pre správu a ochranu totálnej stanice

Určené pre

 • veľmi presné meranie a vytyčovanie
 • monitoring posunov a deformácií aj na dlhé vzdialenosti
 • monitoring s automatickým vyhľadaním hranola na dlhé vzdialenosti
 • geodetov vytyčujúcich profily pri razení tunelov
 • automatický monitoring prepojený s kontrolným softvérom Trimble 4D
 • ovládanie v poľnom softvéri Trimble Access podporujúci všetky metódy merania, vytyčovania a COGO v slovenčine
 • v kombinácii s GNSS prijímačom Trimble môžete vykonávať integrované meranie
 • ideálne s modernými kontrolnými jednotkami Trimble TSC7 a T7

Produktové video

Špecifikácia

Kompatibilné zariadenia a softvéry

Trimble TSC7

Kontrolná jednotka

Trimble T7

Kontrolná jednotka

Trimble TSC5

Kontrolná jednotka

Trimble 4D Control

Softvér pre monitoring

Odporúčané príslušenstvo

Kvalitný drevený statív Trimble

Batoh pre Trimble servo totálne stanice

Profesionálna hranolová zostava Trimble

Aktívny 360° hranol MultiTrack

Špeciálna 360° minihranolová zostava

Súvisiace produkty

Trimble S5

Motorizovaná totálna stanica

Trimble S7

Motorizovaná totálna stanica

Trimble SX10

Skenovacia totálna stanica

Trimble C5 HP

Mechanická totálna stanica