Dňa 01.10.2020 sme zorganizovali v spolupráci so Strednou priemyselnou školou stavebnou Emila Belluša v Trenčíne školenie novej geodetickej techniky Trimble.

Geodetická technika bola obstaraná v rámci projektu na podporu a skvalitnenie odborného vzdelávania.

Na túto školu sme nie len geodetom ale aj stavbárom dodali profesionálne geodetické zariadenia Trimble a to najnovšie GNSS prijímače Trimble R2 s prijímom všetkých satelitných systémov GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou, mechanické totálne stanice s automatickým zaostrovaním Trimble C5 a jednomužnú motorizovanú univerzálnu meraciu stanicu Trimble S5.

Študentom odboru geodézie a ich učiteľmi sme urobili teoretickú prednášku o dodaných zariadeniach.

V teoretickej hladine sme si ukázali funkcie softvéru Trimble Access, ktorý slúži na ovládanie GNSS prijímačov a totálnych staníc Trimble.

Po teórii sme prešli k tej zábevnejšej časti, a tým bolo meranie a vytyčovanie s týmito zariadeniami pred budovou školy.

Aké sú dojmy z tohto školenia si môžete prečítať v článku, ktorý zdieľame zo stránky školy.

Link: https://sstn.edupage.org/news/#


TRIMBLE – moderná výuka pre prax

Dňa 1. 10. 2020 sa na našej škole uskutočnila odborná prednáška a školenie ku geodetickým prístrojom firmy TRIMBLE. Odborní školitelia firmy Geotronics Slovakia, s.r.o (výhradný autorizovaný distribútor TRIMBLE pre Slovenskú republiku) Ing. Matej Oros a Ing. Dominik Laufík prezentovali žiakom informácie o prístrojoch, ich vlastnostiach, technických špecifikáciách, podrobne sme si prešli ovládací softvér Trimble Access a pri praktickej ukážke si žiaci vyskúšali viaceré funkcie prístrojov v teréne.

S akými prístrojmi budú naši žiaci merať?

  • Robotická totálna stanica Trimble S5 5´´ DR plus s kontrolnou jednotkou Trimble TSC3
  • GNSS prijímač Trimble T2 s kontrolnou jednotkou Trimble TSC3
  • Mechanická totálna stanica Trimble C5 3´´ DR
  • Digitálny nivelačný prístroj Geomax ZDL700
  • Kompenzátorový nivelačný prístroj GeoFennel GFN1

Aké sú reakcie žiakov na nové prístrojové vybavenie?

„Pocity z prednášky som mal veľmi dobré. Pri teoretickej časti som dával čo najväčší pozor aj keď to bolo naozaj veľa informácii a tie najdôležitejšie som si aj zapísal, aby som vedel do budúcna ako s nimi pracovať. Po dlhej teórii sme si vonku skúšali prístroje a bolo to niečo iné, ako keď sme robili so staršími prístrojmi doteraz. Aj keď sme niečo nevedeli, tak nám či už učitelia, alebo školitelia všetko vysvetlili. Tieto nové prístroje, tak na nich ako keby to išlo samo. Som rád a dúfam, že s nimi budeme veľa pracovať.“

„Prednáška sa mi veľmi páčila, bolo to zaujímavé pretože doteraz som nevedel, že prístroje s takými funkciami vôbec existujú. Už sa teším ako s nimi budeme pracovať na praxi.“

„Školenie bolo veľmi zaujímavé. Aj keď zo začiatku som veľa veciam nerozumela, ale potom ako som si  prístroje mohla vyskúšať a pracovať s nimi nezdalo sa mi ich ovládanie až tak ťažké a náročné. Myslím, že tieto nové prístroje veľmi uľahčia merania.“

„Prednáška bola veľmi poučná. Naučil som sa mnoho nových vecí, ktoré určite ďalej zužitkujem na hodinách praxe. V praktickej časti vonku som si vyskúšal všetky možné úlohy takže sa už teším až nové prístroje znova využijem.“

„Na prednáške som sa dozvedel o najnovších meračských technológiách, o ktorých som ani netušil, že existujú a som rád, že ich budem môcť aj ja vyskúšať. Samotné meranie bude jednoduchšie, rýchlejšie a aj zábavnejšie. Najviac ma zaujala najmodernejšia meracia stanica, ktorá sama zameriavala na hranol.“

Ďakujeme školiteľom firmy Geotronics Slovakia, s.r.o, za ich prípravu, pomoc a podporu.

Ing. Martina Blizmanová (vedúca PK OP GKK)