13. decembra 2015 sme boli pozvaní na účasť pri zaťažovacej skúške Starého mosta – 1/3 časti mosta v smere od Šafárikovho námestia – v Bratislave.

Našou úlohou bolo merať relatívne posuny Starého mosta zo strany bližšej k mostu Apollo. Stanovisko prístroja sa nachádzalo na visutej lávke starého mosta, ktorá sa nachádza nad prvým pilierom Starého mosta.

Zvislé posuny sme merali trigonometrickou metódou s robotickou totálnou stanicou Trimble S7 so systémom VISION.

Meranie sa vykonávalo v troch etapách: 1. pred zaťažením, 2. po zaťažení a ustálení sadania a 3. po odchode automobilov z mosta a ustálení.

Meranie zvislých posunov sme vykonávali na 3 body, ktoré boli stabilizované približne nad nosnými časťami prvej tretiny mosta a v strede prvej tretiny mosta.

Meralo sa v 3 skupinách a v dvoch polohách ďalekohľadu automaticky pomocou metódy merania osnovy smerov, ktorú obsahuje softvér Trimble Access. Cielenie na hranol bolo vykonávane automatizovaným cielením so systémom Autolock, nakoľko automatizované cielenie je presnejšie než manuálne. Nakoľko totálna stanica Trimble S7 má zabudovaný elektro-magnetický servo pohon MagDrive, natáčanie prístroja a cielenie sa vykonávalo taktiež automaticky. Kompenzáciu náhodných chýb ako pokles či otrasy prístroja zabezpečovala technológia SurePoint.

Z výsledkov nášho merania vyšlo, že stred prvej časti mosta po približne 700 tonovom zaťažení klesol o 38 mm, čo splnilo podmienky maximálneho zaťaženia mosta ako aj podmienky záťažovej skúšky.

Naše meranie bolo vykonávané ako kontrolné meranie. Prvotná a najpresnejšia informácia o vertikálnych posunoch sa získala veľmi presnou niveláciou (VPN).

Porovnaním sme zistili, že rozdiel vo výsledkoch medzi VPN a nami meranou trigonometrickou metódou boli v rozmedzí 1 mm.

Okrem viacerých trigonometrických metód merania, ktoré boli na moste vykonávané (absolútne a relatívne) bola vykonávaná aj metóda VPN a fotogrametrická metóda merania vertikálnych posunov.

Nakoľko sme na meranie použili totálnu stanicu Trimble S7 s technológiou VISION, možnosťou skenovania s technológiou SureScan a mnohými inými funkciami, vykonali sme na moste aj testy týchto technológií.

Výsledky budeme prezentovať na konferencii Trimble Expess 2016ktorá sa bude konať 08. marca 2016 v Košiciach09. marca 2016 vo Zvolene a 10. marca 2016 v Bratislave.

www.trimbleexpress.sk

Tešíme sa na Vás.

Súvisiace články: FOTO: Nový Starý most prešiel tvrdou záťažovou skúškou. Práce finišujú (aktuality.sk)

Autor: Ing Dominik Laufík

predajca geodetických zariadení Trimble