Nové funkcie a vylepšenia obsiahnuté v tejto verzii:

Nástroj na kontrolu zvislosti steny : skontrolujte ohyb a rovnosť stien.

Farebná vrstva inšpekčnej mapy: Pri vytváraní inšpekčnej mapy si teraz môžete zvoliť pridanie farebnej vrstvy. Môžete si zvoliť, aké farebné vykreslenie sa má použiť, napríklad intenzita, nadmorská výška alebo skutočná farba, ak je k dispozícii. S novým sfarbením je možné exportovať aj inšpekčné mapy.

Vytváranie menších mesh súborov: Nástroj na vytváranie „mešovanie“ teraz umožňuje vytvárať povrchový mesh zmenšenej veľkosti. Máte možnosť zachovať úplné detaily alebo vytvoriť menšiu, menej podrobnú sieť.

Vyplniť diery v mesh: Do nástroja na úpravu meshu bol pridaný nový režim na vyplnenie dier.

Autodetekcia a prispôsobenie Beam modelu: Nový nástroj vyhľadá najlepší rozmer a tvar z katalógu a prispôsobí sa mračnu bodov.

Automatická klasifikácia tunela: Nová možnosť klasifikácie oddelí rôzne objekty skenovania tunela, napríklad samotný tunel, a odstráni ľudí aj ďalšie objekty.

Celý zoznam opráv chýb nájdete v poznámkach k vydaniu tu.

Autor: Trimble Geospatial